Τρόποι Πληρωμής

Όροι χρήσης

Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας

Επικοινωνία

Δ/νση: Κων. Κανάρη 13,

Καλαμάτα, 24131
Τηλ.: +(30) 272 130 0966

Κιν.:  +(30) 693 611 6002

Κιν.:  +(30) 693 721 6209

Email: info@messiniatech.gr

Εξυπηρέτηση Πελατών
messinia tech εξηπηρέτηση πελατών

©2018 all rights reserved. Created and designed by Messinia Technologies.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon

Τρόποι Παραγγελίας

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας της οποίας το διάστημα είναι ίσο με αυτό που ορίζει ο κατασκευαστής του προϊόντος και οι όροι ισχύος της εγγύησης είναι αυτοί που επίσης ο κατασκευαστής ορίζει.

 

Ο χρόνος της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης των νόμιμων παραστατικών από την εταιρεία μας προς τους εκάστοτε πελάτες μας και στα οποία αναγράφονται πάντα, τα serial number των προϊόντων.
 

Οι εγγυήσεις των προϊόντων καλύπτονται απευθείας από την εταιρεία μας και η εγγύηση των προϊόντων ισχύει εντός της εταιρείας μας. Το παραπάνω σημαίνει ότι ελαττωματικά προϊόντα τα οποία επιστρέφονται προς τεχνικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ενδεχόμενη δυσλειτουργία διακινούνται προς και από την εταιρεία μας με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή.


Ο αγοραστής μπορεί να ενημερωθεί για τα διαστήματα των παρεχόμενων εγγυήσεων είτε στην επιμέρους σελίδα του κάθε προϊόντος στο σχετικό πίνακα εγγυήσεων, είτε τηλεφωνικά από εκπρόσωπο της εταιρείας αναφέροντας μάρκα και μοντέλο προϊόντος. Ειδικότερα για τις εγγυήσεις των προϊόντων προβλέπονται βάσει του ελληνικού νόμου τα ακόλουθα:

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας της οποίας το διάστημα είναι ίσο με αυτό που ορίζει ο κατασκευαστής του προϊόντος και οι όροι ισχύος της εγγύησης είναι αυτοί που επίσης ο κατασκευαστής ορίζει.

 

Ο χρόνος της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης των νόμιμων παραστατικών από την εταιρεία μας προς τους εκάστοτε πελάτες μας και στα οποία αναγράφονται πάντα, τα serial number των προϊόντων.
 

Οι εγγυήσεις των προϊόντων καλύπτονται απευθείας από την εταιρεία μας και η εγγύηση των προϊόντων ισχύει εντός της εταιρείας μας. Το παραπάνω σημαίνει ότι ελαττωματικά προϊόντα τα οποία επιστρέφονται προς τεχνικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ενδεχόμενη δυσλειτουργία διακινούνται προς και από την εταιρεία μας με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή.


Ο αγοραστής μπορεί να ενημερωθεί για τα διαστήματα των παρεχόμενων εγγυήσεων είτε στην επιμέρους σελίδα του κάθε προϊόντος στο σχετικό πίνακα εγγυήσεων, είτε τηλεφωνικά από εκπρόσωπο της εταιρείας αναφέροντας μάρκα και μοντέλο προϊόντος. Ειδικότερα για τις εγγυήσεις των προϊόντων προβλέπονται βάσει του ελληνικού νόμου τα ακόλουθα:

Ηλεκτρονικές