Τρόποι Πληρωμής

Όροι χρήσης

Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας

Επικοινωνία

Δ/νση: Κων. Κανάρη 13,

Καλαμάτα, 24131
Τηλ.: +(30) 272 130 0966

Κιν.:  +(30) 693 611 6002

Κιν.:  +(30) 693 721 6209

Email: info@messiniatech.gr

Εξυπηρέτηση Πελατών
messinia tech εξηπηρέτηση πελατών

©2018 all rights reserved. Created and designed by Messinia Technologies.

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Pinterest Icon
 • Grey Instagram Icon

Συστήματα

Μηχανογράφησης

 Ασφάλεια, Ταχύτητα, Αξιοπιστία 

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

 • Κεντρικοί εξυπηρετητές - Server

 • Εξοπλισμός δικτύου (Router, Switch)

 • Συστήματα παροχής ενέργειας - UPS

 • Συστήματα λήψης αντιγράφων ασφαλείας

 • Συστήματα κεντρικής διαχείρισης αρχείων

 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης internet

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Καταγραφή των μηχανογραφικών αναγκών  και των επιμέρους λεπτομερειών μορφολογίας του εκάστοτε χώρου.

ΜΕΛΕΤΗ

Υλοποίηση μελέτης σε συνδυασμό με την σύνταξη αναλυτικής οικονομικής προσφοράς.

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος μηχανογράφησης με βάσει τα σύγχρονα πρότυπα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ

Έλεγχος απόδοσης και βελτιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την καταγραφή των μηχανογραφικών αναγκών

Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης του μηχανογραφικού κέντρου της επιχείρησης και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων βελτιστοποίησης. Αξιολόγηση των μετρήσεων και επανασχεδιασμός του συστήματος με διαχωρισμό των διαδικασιών ώστε να επιτυγχάνεται παράλληλη επεξεργασία και αύξηση απόδοσης.

2721 30 0966

693 72 16 209

693 61 16 002

messinia_tech