Δίκτυα Δομημένης
Καλωδίωσης

Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης είναι "ανοιχτής" αρχιτεκτονικής, χρησιμοποιώντας τυποποιημένα
υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση.

  • Δίκτυα μεταφοράς δεδομένων

  • Δίκτυα μεταφοράς φωνής

  • Δίκτυα μεταφοράς εικόνας

  • Πυρασφάλεια - Πυρανίχνευση

  • Σύστημα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης

  • Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας

  • Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και εξαερισμού

 

Messinia Tech

Ασφάλεια  -  Ταχύτητα  -  Αξιοπιστία

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Καταγραφή των δικτυακών αναγκών  και των επιμέρους λεπτομερειών μορφολογίας του εκάστοτε χώρου.

Επικοινωνία

 

Δ/νση: Κων. Κανάρη 13,

Καλαμάτα, 24131
Τηλ.: +(30) 272 130 0966

Email: info@messiniatech.gr

Εταιρική Παρουσίαση

parousiash.png

©2020 all rights reserved. Created and designed by Messinia Technologies.