Φωτοτυπικά-Εκτυπωτές

Μελέτη υφιστάμενης εγκατάστασης εκτυπωτικών μέσων ανά γραφείο, τμήμα και όροφο με υπολογισμό κόστους συντήρησης μηχανών και κόστους εκτύπωσης ανά σελίδα.
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και παρουσίαση βέλτιστης λύσης προκειμένου να επιτευχθεί το ελάχιστο κόστος εκτύπωσης που αγγίζει το 0,005€/σελίδα.

  • Φωτοτυπικά (Έγχρωμα - Ασπρόμαυρα)

  • Εκτυπωτές Laser (Έγχρωμοι - Ασπρόμαυροι)

  • Εκτυπωτές μελάνης χαμηλής κατανάλωσης

  • Επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων

  • Ψηφιοποίηση εγγράφων (Scan)

  • Γνήσια και συμβατά Toner

 

Messinia Tech

Ασφάλεια  -  Ταχύτητα  -  Αξιοπιστία

print.png

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Καταγραφή των μηχανογραφικών αναγκών  και των επιμέρους λεπτομερειών μορφολογίας του εκάστοτε χώρου.

Επικοινωνία

 

Δ/νση: Κων. Κανάρη 13,

Καλαμάτα, 24131
Τηλ.: +(30) 272 130 0966

Email: info@messiniatech.gr

Εταιρική Παρουσίαση

parousiash.png

©2020 all rights reserved. Created and designed by Messinia Technologies.