Συστήματα Μηχανογράφησης

Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης του μηχανογραφικού κέντρου της επιχείρησης και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων βελτιστοποίησης. Αξιολόγηση των μετρήσεων και επανασχεδιασμός του συστήματος με διαχωρισμό των διαδικασιών ώστε να επιτυγχάνεται παράλληλη επεξεργασία και αύξηση απόδοσης.

  • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

  • Κεντρικοί εξυπηρετητές - Server

  • Εξοπλισμός δικτύου (Router, Switch)

  • Συστήματα παροχής ενέργειας - UPS

  • Συστήματα λήψης αντιγράφων ασφαλείας

  • Συστήματα κεντρικής διαχείρισης αρχείων

  • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης internet

 

Messinia Tech

Ασφάλεια  -  Ταχύτητα  -  Αξιοπιστία

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Καταγραφή των μηχανογραφικών αναγκών  και των επιμέρους λεπτομερειών μορφολογίας του εκάστοτε χώρου.

Επικοινωνία

 

Δ/νση: Κων. Κανάρη 13,

Καλαμάτα, 24131
Τηλ.: +(30) 272 130 0966

Email: info@messiniatech.gr

Εταιρική Παρουσίαση

parousiash.png

©2020 all rights reserved. Created and designed by Messinia Technologies.